Hvem kan bli medlem av foreningen?

               Enhver, fysisk eller juridisk person, kan bli medlem av Foreningen for biosikkerhet og biotrygghet i Moldova (FBBM)   som anerkjenner og respekterer deres status, støtter foreningens mål og handler om å oppnå dem.

               Det spesielle merityrket på et felt, som bidrar betydelig til FBBMs aktivitet, velges av generalforsamlingen som æresmedlemmer i foreningen.

               Samtidig er det mulig å melde seg inn i FBBM som et aktivt medlem (vedvarende deltakelse i foreningens aktiviteter) eller som et passivt medlem (delvis deltakelse).

               Påmelding i foreningen gjøres ved å fylle ut et skjema og betale årsavgiften – medlemskontingenten. For registreringsskjema, klikk her.