Foreningen for biosikkerhet og biotrygghet i Moldova (FBBM) ble opprettet i 2017, og det er en faglig-vitenskapelig, non-profit formasjon, med en lærerik og pedagogisk karakter.

               Til dags dato har ABBRM utviklet et vellykket partnerskap med nasjonale akademiske organisasjoner (Folkehelseinstituttet, Institutt for mikrobiologi og bioteknologi til Moldova-Vitenskapsakademiet, Nicolae Testemitanu statsuniversitet i medisin og farmasi).

               Siden 2018 har MDBBA vært et tilknyttet medlem av European Biosafety Association (EBSA) og medlem av International Federation of Biosafety Associations (IFBA), prestisjetunge internasjonale organisasjoner med lang erfaring innen biosikkerhet og biotrygghet, biologisk risikostyring og problemer knyttet til dobbelt bruk.

               Forening for biosikkerhet og biotrygghet i Moldova (FBBM)  har som mål å bli et bindemiddel og katalysator i aktiviteten til fagpersoner som er involverte i biologisk risikostyring, samt en pålitelig partner for de offentlige, private og profesjonelle organisasjonene.

TIDSSKRIFT