Ved å bli medlem i FBBM, kan man glede seg over følgende rettigheter:

               1. tilgang til informasjonsmateriell i feltet (standarder, guider, nasjonale og internasjonale forskrifter);

               2. gratis deltakelse i FBBM treningsprogrammer og verksted, både i landet og i utlandet;

               3. utvikling av god praksis for manipulering av biologiske midler;

               4. involvering i utvikling av guider, standarder, SOP i feltet;

               5. konsulentvirksomhet levert av nasjonale og internasjonale eksperter om uklare emner;

               6. reduksjon av registrerings- og deltakeravgift til den årlige konferansen for foreningen;

               7. sponsing av deltakelse i internasjonale arrangementer i feltet;

               8. publisering av artikler i det vitenskapelig-praktiske tidsskriftet til foreningen «One Health & Risk Management»;

               9. etablere samarbeidsrelasjoner med fagpersoner, fra andre internasjonale foreninger, innen biosikkerhet og biotrygghet.