Målet med tidsskriftet er å publisere artikler av høy kvalitet, skrevet av spesialister fra hele verden, innen menneske-, dyrehelse, miljø og risikostyring, som vil legge til rette forståelsen av disse temaene.

              RMVTG -medlemmer vil markedsføre tidsskriftets mål i det faglige miljøet. Dermed vil utøvere og forskere få muligheten til å formidle resultatene av sitt vitenskapelige og praktiske arbeid eller til å ta opp teoretiske problemstillinger, angående de mest fremragende og strengeste utfordringene / problemene, innen tidsskriftets felt. Deretter vil RMVTG analysere og velge de mest relevante originale artiklene som refererer seg til forskning på det sosiale feltet (forskningsmetoder og rapporter, artikler knyttet til praksis, samt konferansepresentasjoner), og som ble evaluerte, ved forhåndsvalg, gjennom en fagfelleprosess.

              Gjennom tidsskriftet vil RMVTG -medlemmer bidra til å fremme moderne vitenskapelige mål og deres utvikling, ved å fremme grunnleggende, anvendt og meritterøs forskning, vitenskapelige resultater og ved å fremme nye teknologier fra forskjellige felt.