FBBM presidents melding

            Velkommen til nettstedet til Foreningen for biosikkerhet og biotrygghet i Moldova (FBBM).

            Kjære kolleger og venner,

            Vi vil takke alle som meldte seg på FBBM. Det er en stor glede å sende hjertelige hilsener til de nye medlemmene i FBBM.

            Ved å bli medlemmer i vår forening vil dere ha muligheten til å øke kunnskapen deres innen biosikkerhet og biotrygghet, til å oppnå deres mål ved å utvikle ferdigheter knyttet til spesialiserte områder innen biosikkerhet, biotrygghet og biologisk risikostyring.

            Innenfor foreningen ble følgende arbeidsgrupper satt opp: faglig utvikling, redigering og promotering FBBMs vitenskapelig tidsskrift, IT-støtte og administrasjon av nettsider, unge for utdanning og bevissthet om biosikkerhet og biotrygghet, organisering av arrangementer (konferanser, promoteringsaktiviteter osv.), økonomistyring og regnskap. Gruppene ledes av kjente personligheter innen området.

 

Les mer …

             Dacă sunteți interesați de domeniul de activitate al unuia dintre aceste grupuri, aveți idei interesante și ați vrea să le împărtășiți, doriți să fiți implicați și să faceți parte din una dintre echipe, vă rugăm să ne comunicați, contactându-i pe șefii acestor grupuri.

             Vă puteți implica ca membri activi în componența grupurilor de lucru, în scopul dezvoltării materialelor educaționale privind cele mai bune practici aplicate în domeniul biosiguranței și al biosecurității sau puteți deveni membri pasivi ai ABBRM, cu acces liber la pagina web pentru toată informația postată.

             Până în prezent, a fost dezvoltat un parteneriat de succes cu organizațiile naționale în domeniu și cele academice (Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”). ABBRM este afiliată la asociații internaționale de prestigiu, cu experiență vastă în domeniul biosiguranței, biosecurității, managementului riscului biologic și al problemelor dublei utilizări a cercetărilor.

             Un prilej de mândrie pentru noi îl constituie faptul că ABBRM este afiliată la:

  • Federația Internațională a Asociațiilor de Biosiguranță (IFBA)

  • Asociația de Biosiguranță din Europa (EBSA).

           Suntem deschiși spre colaborare cu membrii altor asociații internaționale, în scopul elaborării în comun a materialelor educaționale privind principiile de biosiguranță și de biosecuriate, ceea ce în final, va constitui un beneficiu pentru fiecare noi.

           Salutăm și suntem bucuroși de aderarea fiecărui membru: student, rezident, profesionist din diverse domenii, inclusiv biologi, microbiologi, asistenți medicali,laboranți, tineri cercetători etc. Toti cei implicați în activități de manipulare a agenților biologici sau cei care aveți afinități cu domeniile de biosiguranță și biosecuritate, vă încurajăm să vă alăturați la ABBRM.

Våre Partnere