Oppdraget til gruppen for profesjonell utvikling er å utvikle spesialiserte guider, prosedyrer og informasjonsmateriell innen biosikkerhet og biotrygghet. Disse er beregnet på personell som er involvert i manipulering av biologiske midler og tilrettelegger for tilgang for både unge spesialister og de som har erfaring i å utdype/ stabilisere kunnskap, angående modernisering av arbeidsteknikker og metodologier.

               Samtidig vil medlemmene i denne gruppen arrangere workshops, samlings, konkurranser, kurs og utvekslingsprogrammer, og dermed bidrar til overføring av kunnskap og anvendelse av nye strategier i deres profesjonelle aktivitet.