FBBM er en profesjonell koordinator og agent for formidling av kunnskap innen biosikkerhet og biotrygghet. Foreningen har som mål å støtte og å forbedre profesjonell opplæring i feltet, samt å utvikle god nasjonal og internasjonal praksis, for å øke bevisstheten til personellet som er involvert i håndteringen av biologiske stoffer (laboratorier, epidemiologer, hygienister, biologer, klinikere, veterinærer, etc.).

               FBBM støtter den vitenskapelige forskningen som er utført av medlemmene i foreningen, forbedring av aktiviteten som utføres innen biosikkerhet og biotrygghet, for å samordne dem med EUs standarder.

               Foreningen mobiliserer sin innsats for å organisere vitenskapelige begivenheter, treningskurs, utstillinger av medisinsk laboratorieutstyr og presentasjoner av moderne medisinsk diagnostikk med høy ytelse, med deltakelse av fagpersoner i landet og i utlandet. Disse begivenhetene er organisert i samarbeid med offentlige, private medisinske institusjoner, selskaper og andre juridiske organisasjoner.

               Foreningen formidler tildeling av stipender eller forskningsstipend, i landet og i utlandet, deltakelsen i spesialiserte manifestasjoner i landet og i utlandet; publisering av forsknings- og studieresultater i foreningens tidsskriftet og andre spesialiserte kilder; arrangerer tildelingen av de mest aktive medlemmene i foreningen for prestasjoner.

               Gjennom sin aktivitet fremmer foreningen det moderne vitenskapelige fenomenet og dets utvikling, formidler grunnleggende forskning og verdifulle applikasjoner på forskjellige felt, nye teknologier og enestående vitenskapelige resultater.