FBBMs styre nedsatte følgende arbeidsgrupper:

               1. Profesjonell utvikling

               2. Redigering og markedsføring av forenings vitenskapelige tidsskrift

               3. IT-støtte og nettstedsadministrasjon

               4. Organisering av arrangementer (konferanser, kongresser, markedsføring aktiviteter osv.)

               5. Økonomistyring og regnskap

               Arbeidsgruppene ledes av kjente personligheter på området, med mål om å lage et nasjonalt rammeverk for samarbeid, som skal fremme pedagogisk virksomhet.