Det årlige medlemsavgiften til FBBM er 150 lei for fullstendige og tilknyttede medlemmer, og 75 lei for studenter og assistentleger (i henhold til artikkel 5.3 i FBBM -vedtekten).

               Avgiften betales i sin helhet, fram til 1. desember hvert år, på IBAN-kontoen: MD34AG00000002251362237 0, åpnet i Moldova Agroindbank, filialnr. 16, Chisinau kommune, Gh.Asachi gata, 25/3; bankkode AGRNMD2X451. Skal spesifiseres: for medlemskontingenten i Forening for biosikkerhet og biotrygghet i Moldov, skattekode 1017620004120.