Consiliul de Administrare al ABBRM a constituit următoarele grupuri de lucru:

                1. Dezvoltare profesională

                2. Editarea și promovarea revistei științifice a asociației

                3. Suport în TI și administrarea paginii web

                4. Grupul de organizare a evenimentelor

                5. Management financiar şi contabilitate

                6. Grupul Tinerilor pentru educație și sensibilizare privind biosiguranța și biosecuritatea

                Grupurile de lucru sunt conduse de personalităţi notorii din domeniu, având ca obiectiv crearea unui cadru naţional de colaborare, care vor promova activităţile educaţionale.