Înființată în 2017, Asociația de Biosiguranță & Biosecuritate din Republica Moldova (ABBRM) este o  formațiune profesional-științifică, nonprofit, având un caracter instructiv-educativ.

               Până în prezent, ABBRM a dezvoltat un parteneriat de succes cu organizațiile naționale în domeniu și cele academice (Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”).

               Din 2018, ABBRM este membru afiliat al Asociației de Biosiguranță din Europa (EBSA) și membru al Federației Internaționale a Asociațiilor de Biosiguranță (IFBA), organizații internaționale de prestigiu, cu experiență vastă în domeniul biosiguranței și al biosecurității, al managementului riscului biologic și  al problemelor dublei utilizări.

               Asociația de Biosiguranță & Biosecuritate din Republica Moldova își propune să devină un liant și un catalizator în activitatea profesioniştilor implicați în domeniul managementului riscurilor biologice, un partener de încredere atât pentru instituțiile publice, private, cât şi pentru organizaţiile profesionale.

Revista