Cotizația anuală de membru al ABBRM constituie 150 lei pentru membri titulari și asociați și 75 lei pentru studenți și rezidenți (conform art. 5.3 din statutul ABBRM).

               Cotizația se achită integral, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, în contul IBAN: MD34AG00000002251362237 0, deschis la Moldova Agroindbank, sucursala Nr. 16, mun. Chişinău, str. Gh.Asachi, 25/3;codul băncii  AGRNMD2X451. De specificat: pentru Cotizația de membru în Asociația de Biosiguranță & Biosecuritate din Republica Moldova, cod fiscal 1017620004120.