Misiunea Grupului de Dezvoltare profesională este de a elabora ghiduri de specialitate, proceduri și materiale informative, în domeniile biosiguranței și biosecurității.

               Misiunea Grupului de dezvoltare profesională este de a elabora proceduri operaționale standard, materiale informative, ghiduri de specialitate în domeniu etc.

               Materialele elaborate sunt destinate personalului implicat în manipularea agenților biologici cu facilitarea accesului la ele atât a tinerilor specialiști, cât și a celor cu experiență pentru aprofundarea cunoştinţelor, privind tehnicile şi metodologiile noi de lucru.

               Totodată, membrii GDP vor ghida tinerii și vor organiza de comun ateliere de lucru, mese rotunde, concursuri, cursuri şi programe de schimb, ajutând astfel, la transferul de cunoştinţe şi la aplicarea de noi strategii în activitatea atât a generației tinere, cât și a celor cu experiența.

               Specialiștii din acest grup de asemenea vor identifica:

  • concursuri şi granturi la care poate participa ABBRM;

  • potenţialii parteneri şi sponsori.

               Grupul de dezvoltare profesională vor dezvolta şi implementa strategii locale și internaționale în domeniu, identificarea de fonduri pentru susţinerea proiectelor ABBRM.