ABBRM este un coordonator profesionist și un agent de difuzare a cunoștințelor în domeniul biosiguranței și al biosecurității. Asociația îşi propune să contribuie lasprijinirea şi îmbunătățirea pregătirii profesionale în domeniu, precum șila dezvoltarea bunelor practici naționale și internaționale, pentru sporirea gradului de conștientizare a  personalului implicat în manipularea agenților biologici (laboranți, epidemiologi,  igieniști, biologi, clinicieni, veterinari etc.).

               Asociaţia îşi mobilizează eforturile în organizarea manifestărilor ştiinţifice, cursurilor de instruire, expozițiilor de echipamente medicale de laborator şi a prezentărilor de tehnici moderne, de înaltă performanţă în diagnosticul medical, cu participarea unor profesioniști din ţară şi de peste hotare. Aceste evenimente sunt organizate în colaborare cu instituții medicale publice, private, companii şi cu alte organizaţii juridice.

               Asociaţia intermediază acordarea de burse de studiu sau de cercetare, în ţară şi peste hotare, participarea la manifestări de specialitate din ţară şi din străinătate; publicarea rezultatelor cercetărilor şi a studiilor în revista asociației și în alte surse de specialitate; organizează  premierea  celor mai activi membri ai asociației pentru realizările obţinute.

               Prin activitatea sa, asociația promovează fenomenul ştiinţific modern şi dezvoltarea acestuia, mediatizează cercetările fundamentale şi aplicative valoroase din diverse domenii, tehnologiile noi şi rezultatele ştiinţifice de performanţă.