Obiectivul revistei este de a publica articole de înaltă calitate, elaborate de specialiști din întreaga lume, în domeniul sănătății umane, animale, mediului, inclusiv  prin prisma abordării managementul riscului, care să faciliteze comprehensiunea acestor subiecte.

               Membrii Grupul pentru Editarea și Promovarea Revistei Științifice a asociației vor promova obiectivele revistei în mediul academic. Astfel, practicienii și cercetătorii vor avea posibilitatea să disemineze rezultatele activității lor științifice și practice sau să abordeze aspecte teoretice, privind cele mai remarcante și stringente probleme, din domeniile proprii revistei.

               Ulterior, GEPRȘ va analiza și va selecta cele mai relevante articole originale cu referire la cercetarea în domeniul social (metode şi rapoarte de cercetare, articole referitoare la practici, precum şi prezentări ale conferinţelor), evaluate, în preslecție, prin proces de tip peer-review.

               Prin intermediul revistei, membrii GEPRȘ  vor contribui la promovarea obiectivelor ştiinţifice moderne şi la dezvoltarea acestora, mediatizând cercetări fundamentale, aplicative şi meritorii, rezultate ştiinţifice de performanţă și tehnologii noi, din diverse domenii.