ABBRM este un coordonator profesionist și un agent de difuzare a cunoștințelor în domeniul biosiguranței și al biosecurității. Asociația îşi propune să contribuie la sprijinirea şi îmbunătățirea pregătirii profesionale în domeniu, precum și la dezvoltarea bunelor practici naționale și internaționale, pentru sporirea gradului de conștientizare a personalului implicat în manipularea agenților biologici (laboranți, epidemiologi, igieniști, biologi, clinicieni, veterinari etc.).