Membrii Grupului de Management Financiar şi Contabilitate sunt responsabili de:

  • Planificarea surselor de finanţare şi a cheltuielilor respective.

  • Colectarea şi înregistrarea în sistemul financiar-contabil a informaţiei financiare, care rezultă din faptele economice reale (aspectele economice ale activităţilor desfăşurate).

  • Formarea, evaluarea şi înregistrarea elementelor contabile (active, datorii, fonduri, venituri, cheltuieli, rezultate).

  • Disponibilităţile de resurse materiale (analiza intrării şi ieşirii de active şi a destinaţiei acestora).

  • Planificarea plăţilor fiscale şi prezentarea lor în rapoartele financiare în scopul asigurării activităţii statutare a asociației.

                         Maria Bivol