Workshop „Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală”

În data de 25.09.2020 Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova a organizat, în cadrul Congresului Internațional Medical pentru studenți și tineri medici MedEspera 2020, un workshop cu genericul „Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală”.

La workshop au participat mediciniști și persoane, a căror activitate este legată nemijlocit de problema abordată. Scopul workshop-ului a fost atins, iar participanții au obținut abilități și deprinderi practice în manevrarea în siguranță a materialelor și echipamentelor utilizate în asistența medicală.

Atelier de lucru 14.11.2019

Instruirea tinerilor mediciniști în cadrul atelierului de lucru „Bunele practici în manipularea agenților biologici”.

În cadrul atelierului de lucru au fost organizate instruiri pentru tinerii mediciniști privind măsurile de biosiguranţă la manipularea agenților biologici în laboratorul microbiologic. Au fost simulate accidente de laborator și demonstrate măsurile întreprinse privind diminuarea riscului biologic rezultate în cazul acestora.

Atelier de lucru 18.09.2019

Instruirea tinerilor mediciniști în cadrul atelierului de lucru „Standardizarea metodelor de testare a sensibilității la antimicrobiene”.

O alegere corectă a tratamentului antibacterian trebuie să se bazeze pe cunoaşterea reală a sensibilităţii/rezistenţei bacteriilor la antibiotice. Astfel, testarea sensibilităţii antimicrobiene este una dintre cele mai importante proceduri de laborator în ceea ce priveşte managementul bolilor infecţioase.

Tinerii mediciniști au fost instruiți privind testarea corectă a sensibilității microorganismelor la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistență, citirea, interpretarea și raportarea rezultatelor.