Masa rotundă cu genericul: Perspectiva introducerii abordării ,,O singură sănătate” în programul de studii universitare și postuniversitare.

În data de 26.11.2020, Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova (ABBRM) în parteneriat cu Asociația Republicană a Medicilor Veterinari din Moldova (ARMVM), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, a organizat masa rotundă cu genericul: Perspectiva introducerii abordării ,,O singură sănătate” în programul de studii universitare și postuniversitare.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Săptămânii mondiale de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene. Au fost aduse în discuție o serie de probleme stringente, precum: 

  • Rezistența la antimicrobiene – pericol iminent pentru sănătatea publică în secolul XXI.
  • Consolidarea eforturilor pentru diminuarea evoluției rezstenței la antimicrobiene.
  • Perspectiva rezistenței la antimicrobiene în domeniul sănătății animale.
  • Microorganismele multirezistente – risc biologic major la nivel global.

În premieră pentru Republica Moldova, în cadrul evenimentului, s-a discutat despre perspectiva intoducerii noii abordări multidisciplinare și multisectoriale „One Health”. Au fos aduse argumente pro și evidențiată importanța și necesitatea introducerii noului concept în programele de studii universitare și postuniversitare.
          Aducem mulțumiri organizatorilor și participanților la eveniment!

Masă rotundă în regim online cu genericul ,,Să ne unim eforturile în combaterea rezistenței la antimicrobiene”. 20.11.2020

Cu ocazia Săptămânii mondiale de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene, Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și farmacie ,,Nicolae Testemițanu” a organizat pe data de 20.11.2020 o masă rotundă în regim online cu genericul ,,Să ne unim eforturile în combaterea rezistenței la antimicrobiene”.

La eveniment au participat reprezentanți ai ABBRM, cadre didactice de la USMF ,,Nicolae Testemițanu”, reprezentanți de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și studenți ai USMF ,,Nicolae Testemițanu”.

Evenimentul a avut drept scop creșterea conștientizării rezistenței la antimicrobiene ca fiind o problemă majoră de sănătate publică, care prezintă un risc biologic catastrofal la nivel mondial.

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte precum: terapia antimicrobiană rațională; rolul laboratorului microbiologic în diagnosticul, supravegherea și controlul rezistenței la antimicrobiene; actualități în infecțiile asociate asistenței medicale în Republica Moldova; măsurile standart de precauție. Evenimentul a finalizat cu o serie de întrebări și răspunsuri vis-a-vis de subiectele abordate.
         Aducem mulțumiri organizatorilor și participanților evenimentului!

Masă rotundă 05.06.2019

OMS a identificat RAM ca fiind o amenințare gravă pentru sănătate, dezvoltare și securitate la nivel mondial. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a raportat că RAM este deja cauza a 33 000 de decese anual în UE/SEE, survenite predominat din cauza infecțiilor asociate asistenței medicale.

Povara infecțiilor cu microorganisme rezistente la antimicrobiene pentru populația europeană este comparabilă cu povara pe care o reprezintă gripa, tuberculoza, HIV/SIDA luate la un loc. Au fost puse în discuție datele privind tendințele regionale a evoluției rezistenței la antimicrobiene la tulpinile implicate în patologia infecțioasă. A fost menționată importanța laboratorului microbiologic în detectarea și monitorizarea microorganismelor rezistente la antimicrobiene.

Laboratorul de microbiologie joacă un rol predominant în stabilirea etiologiei maladiilor transmisibile și detectarea microorganismelor rezistente la antimicrobiene.

Datele privind rezistența microorganismelor la antimicrobiene (RAM) vor servi la: • elaborarea de politici naționale de utlizare a antmicrobienelor prin ajustrea ghidurilor, actelor normative; • argumente pentru revizuirea și actualizarea protocoalelor clinice naționale; • controlul RAM prin expertiză de diagnosticare; • argumente și aport la identificarea izbucnirilor epidemice; • date bazate pe dovezi pentru realizarea și prevenirea infecțiilor associate asistenței medicale; planificarea și realizarea intervențiilor în vederea controlului acestor infecţii.

Datele privind RAM vor fi utilizate de clinicieni pentru ghidarea argumentată și optimizarea terapiei empirice antimicrobiene; informații importante pentru prescrierea antibioticelor pe modele de susceptibilitate instituțională; suport în monitorizarea ulterioară a succesului tratamentului antimicrobian. Specialiștii au identificat provocările în obținerea datelor veridice și standardizate privind RAM și au listat oportunități de îmbunătățire.