1. Ridicarea nivelului profesional şi științific al personalului implicat în activități de manipulare a agenților biologici.

               2. Elaborarea şi actualizarea permanentă a programelor, privind formarea specialiştilor în domeniul biosiguranței și biosecurității, şi urmărirea aplicării acestora în colaborare cu alte organizații implicate.

               3. Îmbunătăţirea continuă a culturii privind biosiguranța și biosecuritatea prin dezvoltarea, promovarea cunoștințelor și a bunelor practici în domeniu.

               4. Crearea unei platforme adecvate schimburilor de idei şi a cunoștințelor între membrii asociației pentru soluționarea eficientă a problemelor specifice domeniului dat.

                5. Asigurarea accesului la informaţii utile de calitate, precum și la realizările naționale și internaţionale din domeniul biosiguranței și biosecurității.

               6. Dezvoltarea parteneriatului cu organizații din domeniul sănătății umane, animale, mediului și educației în scopul diseminării principiilor de biosiguranţă și

                7. Participarea la elaborarea și actualizarea ghidurilor naționale în domeniu, în funcție de cerințele internaționale și necesitățile locale.

               8. Stabilirea și consolidarea cooperării cu organizațiile internaționale implicate în domeniul biosiguranţei și biosecurității.

               9. Organizarea seminarelor, întrunirilor, conferințelor, congreselor în vederea diseminării informațiilor, cunoștințelor și realizărilor în domeniul biosiguranței și biosecurității.