Obiectivul principal al Grupului de Organizare a Evenimentelor rezidă în:

  • Organizarea congreselor, conferințelor naționale și internaționale, contribuind la sporirea gradului de conștientizare a personalului implicat în antrenarea agenților biologici (lucrătorii de laborator, epidemiologi, igieniști, biologi, clinicieni, veterinari etc.).

  • Elaborarea programului științific al evenimentului, pregătirea materialelor;

  • Identificarea surselor financiare pentru evenimentul preconizat.

 GOE planifică să organizeze aceste activități în cooperare cu instituțiile medicale publice şi private, companii farmaceutice şi alte organizaţii juridice.