Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova (ABBRM) își propune să organizeze un șir de cursuri de perfecționare pentru profesioniștii implicați în lucrul și transportul agenților biologici.

Obiectivele cursurilor de perfecționare sunt:

  • Elaborarea şi actualizarea permanentă a programelor, privind formarea specialiştilor în domeniul biosiguranței și biosecurității, şi urmărirea aplicării acestora în colaborare cu alte organizații implicate.
  •  Asigurarea accesului la informaţii utile de calitate, precum și la realizările naționale și internaţionale din domeniul biosiguranței și biosecurității.
  • Dezvoltarea parteneriatului cu organizații din domeniul sănătății umane, animale, mediului și educației în scopul diseminării principiilor de biosiguranţă și biosecuritate.
  • Crearea unei platforme adecvate schimburilor de idei şi a cunoștințelor între membrii asociației pentru soluționarea eficientă a problemelor specifice domeniului dat.