Devino Sponsor al ABBRM

În scopul dezvoltării culturii și creșterea nivelului profesional în domeniul biosiguranței, biosecurității membrilor asociației rugăm sa acordați suportul pentru Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova, codul 1017620004120.

Astfel ajutați Asociația:

  • Să realizeze mai multe activități de pregătire profesională în domeniu, sporire a gradului de conștientizare a personalului implicat în manipularea agenților biologici (laboranți, epidemiologi, igieniști, biologi, clinicieni, veterinari etc.);
  • În organizarea manifestărilor ştiinţifice, cursurilor de instruire, expozițiilor de echipamente medicale de laborator cu participarea unor profesioniști din ţară şi de peste hotare;
  • În acordare de burse de studiu sau de cercetare, participarea la manifestări de specialitate din ţară şi din străinătate a tinerilor;
  • La publicarea rezultatelor cercetărilor şi a studiilor în revista asociației One Health & Risk Management;
  • La premierea celor mai activi membri ai asociației pentru realizările obţinute.

Un aport considerabil la valorificarea și diseminării rezultatelor/datelor bazate pe dovezi obținute de laboratoarele științifice și cele clinice pentru argumentarea elaborarării politicii în domeniul sănătății publice, cu posibilitatea vizibilității atât pe plan național cât și internațional ar putea fi posibil prin contributille Dvs.