Rapoarte

               În cadrul ședinței recente a Consiliului de Administrare al Asociației care a avut loc la data de 13 august au fost trecute în revistă și provocările cu care se confruntă Grupul pentru Suport în TI și administrarea paginii web  în procesul de elaborare a paginii web a Revistei științifice a asociației „One Health and Risk Management”. Au fost stabilite activități de înlaturare a acestor deficiențe.

               Deseamenea, membrii Grupului pentru Editarea și Promovarea Revistei Științifice (GEPRȘ) au prezentat un raport privind activitățile realizate la capitolul colectarea manuscriselor destinate primului număr al revistei „One Health and Risk Management”, preconizat spre publicare la finele anului 2019.