Rezistenţa la antimicrobiene este o problemă mondială.Dacă în ţările în curs de dezvoltare încă mor oameni din cauza lipsei de acces la tratamente cu antibiotice corespunzătoare, rezistenţa la antibiotice rezultată din utilizarea incorectă a acestora devine o sursă de îngrijorare pe toate continentele.

În acest context, în perioada 15noiembrie -15 decembrie 2021 este lansată o companie de informare despre Antibioticorezistența – ca problemă de sănătate publică globală. Activitățile planificate vor fi desfășurate la diverse nivele, prin organizarea lecțiilor de informare, distribuirea materialelor informative, organizarea webinarelor tematice, meselor rotunde, etc.

Prin eforturi comune vom preîntâmpina dezvoltarea Antibioticorezistenței!