Reuniunea anuală a membrilor

Reuniunea anuală a membrilor Asociației de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova.

La data de 22 martie 2019 a avut loc cea de-a doua reuniune a membrilor Asociației de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova (ABBRM). Președintele Asociației dna Olga Burduniuc a deschis partea oficială a evenimentului, menționând realizările ABBRM pe parcursul ultimului an de activitate.

Au fost discutat problemele cu care se confruntă Asociația și a fost revizuit planul de acțiuni pe următorul an. Membrii Consiliului de Administrare al Asociației au luat decizia de a înființa 5 grupuri de lucru:

• Dezvoltare profesională;

• Editarea și promovarea revistei științifice a asociației;

• Suport în TI și administrarea paginii web;

• Organizarea evenimentelor (conferințe, congrese, activități de promovare etc.);

• Management financiar şi contabilitate.