Studiu privind procesul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în Republica Moldova

A fost lansat proiectul „Studiu privind procesul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale în Republica Moldova”, care va fi realizat și implementat de către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Societatea epidemiologilor din Republica Moldova, Societatea igieniștilor din Republica Moldova cu susținerea financiară a Fondației Soros Moldova.

Scopul proiectului constă în evaluarea şi analiza procesului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale întru armonizarea practicilor existente şi reducerea riscurilor acestora pentru pacienţii şi angajaţii instituţiilor medicale, mediu ambiant şi sănătatea populaţiei. În cadrul proiectului va fi analizat cadrul normativ-regulatoriu privind gestionarea deșeurilor medicale în Republica Moldova, vor fi evaluate practicile actuale privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală în Instituțiile medicale publice și private, capacitățile instituțiilor medicale publice și private în gestionarea deșeurilor medicale, riscurile posibile în practica gestionării deșeurilor rezultate din activitatea medicală, mecanismele existente de neutralizare, nimicire, reciclare a deșeurilor medicale și vor fi elaborate recomandări privind armonizarea cadrului legal, practicilor de gestionare a deșeurilor medicale, inclusiv în perioada epidemiei SARS-CoV-2.

Beneficiari ai proiectului vor fi specialiștii din domeniul medical din Centrele de Sănătate Publică, instituțiile medico-sanitare din Republica Moldova care acordă asistență medicală, inclusiv în situația de pandemie COVID-19 și, indirect, populația Republicii Moldova. De asemenea, rezultatele proiectului vor contribui la dezvoltarea profesională a studenților și medicilor rezidenți.  

Rezultatele proiectului se vor reflecta în acțiunile de îmbunătățire a gestionării deșeurilor rezultate din activități medicale, identificarea riscurilor posibile în practica gestionării și reducerea riscului pentru pacienți, personal medical, instituții medico-sanitare, mediul ambiant și sănătatea populației în ansamblu.

Bugetul proiectului este de aproximativ 30.000 USD, pe durata 01.10.2021-30.09.2022.