Atelier de lucru 14.11.2019

Instruirea tinerilor mediciniști în cadrul atelierului de lucru „Bunele practici în manipularea agenților biologici”.

În cadrul atelierului de lucru au fost organizate instruiri pentru tinerii mediciniști privind măsurile de biosiguranţă la manipularea agenților biologici în laboratorul microbiologic. Au fost simulate accidente de laborator și demonstrate măsurile întreprinse privind diminuarea riscului biologic rezultate în cazul acestora.