Întrunire de lucru: Editarea primului număr al revistei

Întrunirea Grupului de lucru privind editarea primului număr al revistei „One Health&Risk Management”.

În cadrul întrunirii membrii Consiliului Editorial au studiat și analizat manuscrisele recepționate în vederea publicării în primul număr al revistei. A fost luată decizia cu referire la acceptarea manuscriselor care vor fi publicate în revistă. Membrii Consiliului Editorial au planificat activitățile ulterioare și au stabilit noi obiective pentru viitor.