Masa rotundă cu genericul: Perspectiva introducerii abordării ,,O singură sănătate” în programul de studii universitare și postuniversitare.

În data de 26.11.2020, Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova (ABBRM) în parteneriat cu Asociația Republicană a Medicilor Veterinari din Moldova (ARMVM), Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”, Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, a organizat masa rotundă cu genericul: Perspectiva introducerii abordării ,,O singură sănătate” în programul de studii universitare și postuniversitare.

Evenimentul a fost organizat în cadrul Săptămânii mondiale de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene. Au fost aduse în discuție o serie de probleme stringente, precum: 

  • Rezistența la antimicrobiene – pericol iminent pentru sănătatea publică în secolul XXI.
  • Consolidarea eforturilor pentru diminuarea evoluției rezstenței la antimicrobiene.
  • Perspectiva rezistenței la antimicrobiene în domeniul sănătății animale.
  • Microorganismele multirezistente – risc biologic major la nivel global.

În premieră pentru Republica Moldova, în cadrul evenimentului, s-a discutat despre perspectiva intoducerii noii abordări multidisciplinare și multisectoriale „One Health”. Au fos aduse argumente pro și evidențiată importanța și necesitatea introducerii noului concept în programele de studii universitare și postuniversitare.
          Aducem mulțumiri organizatorilor și participanților la eveniment!