Masă rotundă cu genericul ,,Să ne unim eforturile în combaterea rezistenței la antimicrobiene”.

Cu ocazia Săptămânii mondiale de conștientizare a rezistenței la antimicrobiene, Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova în parteneriat cu Universitatea de Stat de Medicină și farmacie ,,Nicolae Testemițanu” a organizat pe data de 20.11.2020 o masă rotundă în regim online cu genericul ,,Să ne unim eforturile în combaterea rezistenței la antimicrobiene”.

La eveniment au participat reprezentanți ai ABBRM, cadre didactice de la USMF ,,Nicolae Testemițanu”, reprezentanți de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și studenți ai USMF ,,Nicolae Testemițanu”.

Evenimentul a avut drept scop creșterea conștientizării rezistenței la antimicrobiene ca fiind o problemă majoră de sănătate publică, care prezintă un risc biologic catastrofal la nivel mondial.

În cadrul evenimentului au fost abordate subiecte precum: terapia antimicrobiană rațională; rolul laboratorului microbiologic în diagnosticul, supravegherea și controlul rezistenței la antimicrobiene; actualități în infecțiile asociate asistenței medicale în Republica Moldova; măsurile standart de precauție. Evenimentul a finalizat cu o serie de întrebări și răspunsuri vis-a-vis de subiectele abordate.
         Aducem mulțumiri organizatorilor și participanților evenimentului!