Workshop „Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală”.

În data de 25.09.2020 Asociația de Biosiguranță și Biosecuritate din Republica Moldova a organizat, în cadrul Congresului Internațional Medical pentru studenți și tineri medici MedEspera 2020, un workshop cu genericul „Managementul deșeurilor rezultate din activitatea medicală”.

La workshop au participat mediciniști și persoane, a căror activitate este legată nemijlocit de problema abordată. Scopul workshop-ului a fost atins, iar participanții au obținut abilități și deprinderi practice în manevrarea în siguranță a materialelor și echipamentelor utilizate în asistența medicală.